ViLLA 9

Eiliselle et enää voi mitään, huomista et voi käyttää tänään — talo valmistuu kyllä aikanaan.  -Kauppinen, T.

Villa9 Pieta Haataja

Pieta Haataja - psykoterapia ja työnohjaus

Olen koulutukseltani Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja teen psykodynaamista yksilöterapiaa aktiivisella otteella. Koulutukseni olen saanut Therapeia-säätiön ja Itä-Suomen yliopiston järjestämässä koulutuksessa. Olen lisäkouluttautunut myös traumaterapian perusteisiin.

Psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2013 alkaen. Työurallani olen tehnyt kohtaavaa auttamistyötä yli 20 vuotta mm. sairaalapappina psykiatrisissa ja somaattisissa sairaaloissa sekä asumisyksiköissä potilaiden ja potilasryhmien sekä henkilökunnan kanssa. Olen toiminut mm. akuutissa kriisityössä.

Työnohjauksia olen tehnyt yli 10 vuoden ajan mm. sairaaloiden ja seurakuntien henkilökunnalle.

Psykoterapia

Psykoterapeuttina olen suuntautunut hoitamaan ihmisiä, joilla on mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin sekä häpeän, itsetunnon ja persoonallisuuden ja työuupumukseen ja elämänkriiseihin liittyviä ongelmia.

Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tutkia ja ymmärtää omia tunteita, ajatuksia ja sisäisiä ristiriitoja niin, että tietoisuus lisääntyy. Tämä mahdollistaa sisäisen kasvun ja itselleen myönteisempien valintojen tekemisen.  Hoidon keinoina on keskustelu, empaattinen kuvaus ja terapeuttinen vuorovaikutus. Hoito perustuu riittävän pitkään ja luottamukselliseen hoitosuhteeseen.

Psykodynaaminen psykoterapia sopii ihmisille, joilla on halukkuutta tutkia myös lapsuuden/menneisyyden kokemusten ja ihmissuhteiden vaikutusta ja merkitystä itseen ja elämäntarinaan. Tavoitteena ei ole vain oireista eroon pääseminen vaan myös tietoisuuden, ymmärryksen ja merkityksen kokemusten vahvistuminen. Hoidon fokus on nykyhetkessä, mutta sen juuret menneessä ja mahdollisuudet tulevassa.

On onni olla piilossa, onnettomuus olla löytymättä. – W.D.Winnicot

Villa9 Pieta Haataja
Tapaamiset järjestetään työtilassa Jyväskylässä tai etäyhteydellä

Hinnasto: Terapian kertamaksu 45min 92,60€ – Kela-korvauksen jälkeen omavastuuksi jää 35,00€.
Tutustumiskäynti 55,00€

(Kelan vaatimat palautteet asiakkaalle ilmaisia)

Työnohjauksen yksilö- ja ryhmähinnat ovat neuvoteltavissa erikseen.

Yhteydenotto: pieta.haataja@gmail.com / p. 050 411 9793

Villa9-3156
Villa9-2636
Villa9-2305