ViLLA 9

Eiliselle et enää voi mitään, huomista et voi käyttää tänään — talo valmistuu kyllä aikanaan.  -Kauppinen, T.

Krista Ritamies-Veijalainen

Krista Ritamies-Veijalainen - psykoterapia

Olen sairaanhoitaja ja erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden hoito- ja kuntoutustyöstä. Olen työskennellyt perus- ja erityispalveluissa perheiden, nuorten sekä aikuisten kanssa heidän haastavissa elämäntilanteissaan. Työnkuvaani on sisältynyt lisäksi hoito- ja kuntoutustyön kehittäminen sekä erilaiset koulutustehtävät.

Työssäni käytän ratkaisukeskeisen lähestymistavan lisäksi kognitiivisia- ja skeematerapeuttisia sekä toiminnallisia menetelmiä asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Olen työni ohella kouluttautunut jatkuvasti kehittääkseni omaa ammattitaitoani löytääkseni uudenlaisia mahdollisuuksia kohdata ja tukea asiakkaita.

Yhteydenotot: psykoterapeuttikr@gmail.com / 040 8417 482

Psykoterapia

Mielestäni terapeuttinen yhteistyösuhde on keskeisintä kaikessa hoidossa- ja kuntouksessa. Turvallisessa ja hyväksyvässä yhteistyösuhteessa asiakas voi tutkia ja hakea uudenlaista näkökulmaa katsoa ja tarkastella itseä, toisia ja ympäröivää maailmaa. Lisääntynyt itseymmärrys antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämään ja tarkastella sitä uudesta joustavammasta näkökulmasta.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

Kelan tukema terapia
Minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutti-nimikettä sekä Kela-korvattavuus seuraaviin terapioihin:

  • Yksilöpsykoterapia aikuiset 26-67 -vuotiaat
  • Yksilöpsykoterapia nuoret 16-25 -vuotiaat
  • Vanhempien ohjaus

Hinnasto: 
Yksilöterapia 45min 85,00€
Tutustumiskäynnin hinta 1.1.2022 jälkeen 45min 42,50€
Lyhytterapeuttiset keskustelu- ja tukikäynnit 45min 85,00€ (5-25 käyntikertaa)